עיבוד חוויית הלידה – קורס הכשרה לנשות מקצוע

עיבוד חוויית הלידה בגישת עלמא – עיבוד לידה מרפא

קורס המיועד לנשות מקצוע בתחומי הטיפול והלידה – מיילדות, דולות, מדריכות הכנה ללידה, מטפלות גופנפש, פסיכולוגיות, עו״סיות

הקורס מורכב משני חלקים –

חלק ראשון: קורס מיתרי-האור 
קורס התפתחות אישית, שבו נלמד את הבסיס של הגישה, ונתנסה על עצמנו.
כי כדי לתת את המתנה הזו לאחרים – את חייבת לתת אותה קודם כל לעצמך!

חלק שני: קורס עיבוד לידה
לימוד ה׳מפה׳ לעיבוד לידה, כדי לעבוד עם הורים ואנשי מקצוע אחרים.
הקבלה לחלק זה של הקורס מותנית בהפנמה מספקת של החלק הראשון ובריאיון אישי.